Periodontitt undersøkelse

Undersøkelse, nødvendig røntgenopptak, måling av tannkjøttslommer og bennivå. Behandlingsplanlegging og kostnadsoverslag.

Periodontitt undersøkelse

Hva er periodontitt?

Føler du tennene dine er løse, har endret tannstilling og du sliter med dårlig ånde? Opplever du tannkjøttet ditt som hovent, rødt og at det blør lett? Disse tingene kan være symptomer på betennelse i kjevebeinet, kalt periodontitt.

Periodontitt er en sykdom som rammer festeapparatet til tennene, og er mer og mer vanlig jo eldre man blir. Sykdommen blir aktiv av flere faktorer som;

  • Arv
  • Livstil
  • Munnhygiene

Tannhelsepersonell kan lett finne ut om du er i faresonen og hva du kan gjøre for å bremse utviklingen. Regelmessig tannrens hos tannhelsepersonell etterfulgt av godt kosthold og god munnhygiene hjemme kan være med på å bremse utviklingen. En alvorlig form for periodontitt kan i ytterste konsenkvens føre til tap av tenner. Periodontitt krever livslang oppfølging og det er viktig at man går jevnlig til oppfølging hos tannlege eller tannpleier. Aktiv periodontitt dekkes av Helfo og man betaler kun egenandel. Tannhelsepersonell hos Mint vil hjelpe deg med en individuell tilpasset behandlingsplan og gi deg et kostnadsoverslag dersom behandlingen går over 5000,- kr.

Periodontitt undersøkelse

Hvor lang tid tar det?

40 min

Periodontitt undersøkelse

Hva koster det?

Kr 1190

Periodontitt undersøkelse
Hva inngår i behandlingen?
  • Undersøkelse og diagnostikk
  • Nødvendig røntgenopptak og klinisk foto
  • Måling av tannkjøttslommer og bennivå
  • Behandlingsplanlegging og kostnadsoverslag
  • Vurdering om henvisning til spesialist
  • informasjon angående dine rettigheter i Helfo.

Hvorfor du bør sjekke deg

Tidlig oppdagelse og behandling

En tidlig sjekk oppdager periodontitt i startfasen, noe som er kritisk for å forhindre alvorlige problemer som tannløshet.

Individuell behandlingsplan og forebygging

Tannhelsepersonell kan utarbeide en individuell behandlingsplan og gi råd om tannhygiene og kosthold for å håndtere periodontitt effektivt.

Økonomiske fordeler og helsestøtte

Med Helfo-dekning betaler pasienter kun en egenandel, gjør behandling mer tilgjengelig og økonomisk overkommelig.

Slik vil det foregå

Diagnostisk undersøkelse

Gjennomfør en grundig undersøkelse med røntgen og måling av tannkjøtt for å vurdere sykdommens alvorlighetsgrad.

Periodontitt undersøkelse

Behandlingsplan

Utvikle en tilpasset behandlingsplan basert på diagnostiske resultater, med fokus på riktig tannhygiene og kosthold.

Periodontitt undersøkelse

Oppfølging

Oppretthold regelmessige tannlegebesøk for å overvåke og justere behandlingen. Behandlingen er delvis dekket av Helfo, med en egenandel for pasienten.

FAQs

Hva er periodontitt, og hvordan vet jeg om jeg har det?

Periodontitt er en betennelse i tannkjøttet og det omkringliggende vevet og kan føre til tap av tenner hvis den ikke behandles. Symptomer inkluderer løse tenner, endringer i tannstilling, dårlig ånde, hovent og rødt tannkjøtt som blør lett. En tannlege kan diagnostisere tilstanden gjennom undersøkelser og tester.

Hvor lang tid må jeg vente for å få time på Perioundersøkelse inkl rens?

Dersom du ikke finner en ledig time samme dag på nett, anbefaler vi at du ringer inn til tannklinikken.

Kan periodontitt kureres?

Mens periodontitt ikke kan kureres helt, kan den kontrolleres og behandles effektivt. Tidlig påvisning og behandling er nøkkelen til å forhindre videre skader og forverring av tilstanden. Behandlingen inkluderer regelmessig profesjonell tannrens og god munnhygiene hjemme.

Er periodontitt smittsomt

Periodontitt i seg selv er ikke smittsomt, men de bakteriene som forårsaker sykdommen kan overføres. Det er derfor viktig å opprettholde god munnhygiene for å redusere risikoen for overføring av bakterier.

Hvordan bestiller jeg Perioundersøkelse inkl rens?

Du kan trykke på bestill time her eller ringe på +47 944 64 000

Bestill time digitalt hos din tannlege på bjølsen